Bence Gábor

Egyházzenész, az Evangélikus Kántorképző vezetője,
a Bp.-kelenföldi evangélikus gyülekezet kántora
 

Szerteágazó egyházzenei tevékenységében nagy hangsúlyt helyez a gyülekezeti éneklés elevenen tartására, a liturgikus éneklés megerősítésére. 

Heinrich Schütz műveinek adaptációi által - a szövegeket alakító munkatársával, Bálint Zsolttal együtt - igyekszik átélhetővé tenni a zenében megszólaló ige élményét a magyar anyanyelvűeknek is.

2020 az Úrvacsora éve: Bence Gábor kántor és a gyülekezet közös éneklése